מדיניות פרטיות

"רד בינת נכסים" ושירותים להלן: "החברה" מבקשת להבהיר את מדיניותה בנוגע לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה ("אתר החברה" או "האתר").
מדיניות פרטיות זו, אשר הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, מנוסחת בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

  1. החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידך במהלך שימושך באתר ובמידע שייאסף על ידה לעניין דפוסי השימוש שלך באתר. החברה תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידך במסגרת הצטרפותך לאתר בהתאם להוראות החוק, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, ואת/ה נותן/ת הסכמתך לשימוש זה. בעצם הגלישה והשימוש באתר, הינך מאשר ומביע את הסכמתך למדיניות הפרטיות ולכל תנאי השימוש באתר.
  2. במידה שלא סימנת אחרת בעת ההרשמה לאתר, החברה תהיה רשאית לשלוח אליך מדי פעם

בדואר האלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת מידע פרסומי – בין אם מידע שתפרסם היא ובין אם מידע

שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים.

  1. החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטים שתמסור/י באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלך באתר לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת קשר אתך (למקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
  2. שירותים הדורשים רישום באתר: באתר קיימים שירותים הדורשים רישום מוקדם אשר לא ניתן לעשות בהם שימוש ללא הרשמה. בעת ההרשמה יתכן ותידרש למסור פרטים אישיים אודותיך )לרבות שם, כתובת, טלפון, כתובות אינטרנט וכיו"ב(. הינך מתחייב למסור פרטים מלאים, מדויקים ונכונים ולעדכנם מעת לעת. אנא שמור על שם המשתמש והסיסמה )באם נדרשה כזו) שבחרת עבור הכניסה לשירות הכרוך בהכנסת סיסמה.
  3. האתר רשאי להשתמש בטכנולוגיית "עוגיות ("cookies") "ולשתול אותן באמצעות דפדפן האינטרנט של המחשב שלך על מנת לשפר את חוויית השימוש שלך באתר, לטובת רישום ו/או מעקב ו/או לכל שימוש אחר. הינך רשאי לבחור ולהגדיר בדפדפן האינטרנט שלך סירוב לשתילת "עוגיות", אך ייתכן וסירוב זה עלול לפגוע בחלק מהשימושים ובחלק מהתכונות שבאתר.
  4. החברה תהא רשאית למנוע ממך גישה לשירותים ו/או לבטל סיסמתך ו/או לפעול בכל דרך אחרת ביחס לשירותים הטעונים או שאינם טעונים הרשמה כאמור, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  5. שינויים במדיניות הפרטיות: החברה והאתר רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות.
    ככל שיבוצע שינוי מהותי בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תבוא על כך הודעה מתאימה באתר החברה.
  6. בכל נושא הקשור למדיניות הפרטיות ו/או שימוש באתר, הינך מוזמן ליצור עמנו קשר בכתובת דואר אלקטרוני: efrata@rb4u.co.il

עדכון אחרון: ‏24 ינואר, 2023