Rad society

RAD Society

 

עמותת רד למען הקהילה- 

להשקיע היום במהנדסי העתיד, לתת הזדמנות שווה לכולם.

עמותת רד מיסודה של חברת רד תקשורת ומשפחת זיסאפל רואה חשיבות עליונה בהשקעה בילדים ובנוער בשיפור יכולות מדעיות בתחום מדעי המחשוב והאלקטרוניקה.

העמותה תורמת לכפרי הנוער בישראל ובצעה עד כה כ- 200 פרוייקטים מגוונים במעל ל- 80 כפרי נוער בתחום המיחשוב וגישה לאינטרנט.

העמותה פועלת לקידום החינוך המדעי בפריפרייה ומקדמת פרוייקטים לחינוך מדעי באזורים מוחלשים.

 

בנוסף, מעניקה העמותה מלגות לסטודנטים למדעי המחשב ואלקטרוניקה.